HP LaserJet P2015 Printer series - Ugrađeni Web server

background image

Ugrađeni Web server

Možete koristiti ugrađeni Web server za podešavanje štampača, pregled informacija o stanju i dobijanje
informacija o rešavanju problema.

Za više informacija pogledajte odeljak

Ugrađeni Web server

.

14

Odlomak 3 Softver proizvoda

SRWW