HP LaserJet P2015 Printer series - Za instaliranje softvera štampača za Windows 98 (samo drajver), Me (samo drajver), 2000, i XP (32-bi

background image

Za instaliranje softvera štampača za Windows 98 (samo drajver), Me (samo drajver), 2000, i XP

(32-bitni)

Stavite CD sa softverom koji ste dobili uz štampač u CD-ROM jedinicu računara. Pratite uputstva za
instalaciju na ekranu.

NAPOMENA

Ako se stranica dobrodošlice ne pojavi, na traci sa zadacima operativnog sistema

Windows kliknite na meni Start , zatim izaberite stavku Run (Pokreni), otkucajte Z:\setup (gde
je Z slovo CD jedinice) i kliknite na dugme OK (U redu).