HP LaserJet P2015 Printer series - Vrste Windows drajvera

background image

Vrste Windows drajvera

Dostupna su tri Windows drajvera za štampač: PCL 5e, PCL 6 i HP PostScript Level 3 Emulation.
Izaberite drajver za štampač na osnovu načina na koji koristite štampač.

Koristite drajver za HP PostScript Level 3 Emulation za emulaciju HP PostScript Level 3
štampača. Određene funkcije štampača nisu dostupne u ovom drajveru za štampač.

Štampač se automatski prebacuje između jezika HP PostScript Level 3 Emulation i PCL u zavisnosti
od drajvera koji ste izabrali.