HP LaserJet P2015 Printer series - Dostupnost priključaka

background image

Dostupnost priključaka

USB

Kompatibilan sa specifikacijama za brzi USB 2.0

Mreža

(samo za modele sa mrežom)

RJ-45, Ethernet 10/100

SRWW

Specifikacije memorije

133

background image

134

Dodatak C Specifikacije štampača

SRWW

background image

D