HP LaserJet P2015 Printer series - Zadaci štampanja

background image

Zadaci štampanja

Ovo poglavlje pruža informacije o sledećim temama:

Umetanje medija

Postavke kvaliteta štampanja

Štampanje na posebnim medijima

Štampanje na obe strane papira (dupleks)

Štampanje više stranica na jednom listu papira (N-up štampanje)

Štampanje brošura

Štampanje vodenih žigova

Otkazivanje zadatka štampanja

SRWW

23