HP LaserJet P2015 Printer series - Štampanje na obe strane papira (dupleks)

background image

Štampanje na obe strane papira (dupleks)

U ovom odeljku su objašnjene metode ručnog i automatskog štampanja na obe strane papira.