HP LaserJet P2015 Printer series - Ručno dvostrano štampanje

background image

Ručno dvostrano štampanje

Da biste ručno štampali na obe strane papira, morate dvaput da provučete papir kroz štampač. Možete
da štampate koristeći bilo koju od ove dve opcije:

Gornja izlazna korpa (za lak papir)

Vratanca pravolinijskog izlaza (za teške medije ili medije koji se savijaju)

NAPOMENA

Ručno dvostrano štampanje može da dovede do prljanja štampača, što snižava

kvalitet štampanja. Za uputstva ako se štampač uprlja pogledajte odeljak

Čišćenje štampača

.