HP LaserJet P2015 Printer series - Štampanje vodenih žigova

background image

Štampanje vodenih žigova

Možete koristiti opciju vodenog žiga za štampanje teksta „ispod” (u pozadini) postojećeg dokumenta.
Na primer, možete da otkucate velika siva slova sa informacijom Draft (Nacrt) ili Confidential (Poverljivo)
odštampanom dijagonalno preko prve stranice ili svih stranica dokumenta.

1.

Otvorite „Properties” (Svojstva) štampača (ili „Printing Preferences” (Izbori pri štampanju) kod
operativnih sistema Windows 2000 i XP). Za uputstva pogledajte odeljak

Podešavanje Windows

drajvera za štampač

ili

Podešavanje Macintosh drajvera za štampač

.

2.

Na kartici Effects (Efekti) (kartica Watermark/Overlay (Vodeni žig/Preklapanje) kod nekih
Macintosh drajvera), izaberite vodeni žig koji želite da koristite.

NAPOMENA

Nisu sve funkcije štampača dostupne kod svih drajvera ili operativnih

sistema. Pogledajte interaktivnu pomoć za Svojstva štampača (drajver) da biste utvrdili
dostupnost funkcija za taj drajver.

SRWW

Štampanje vodenih žigova

43