HP LaserJet P2015 Printer series - Postavke kvaliteta štampanja

background image

Postavke kvaliteta štampanja

Postavke kvaliteta štampanja utiču na rezoluciju štampanja i potrošnju tonera.

Postavke kvaliteta štampanja se menjaju po sledećoj proceduri:

1.

Otvorite „Properties” (Svojstva) štampača (ili „Printing Preferences” (Izbori pri štampanju) kod
operativnih sistema Windows 2000 i XP). Za uputstva pogledajte odeljak

Podešavanje Windows

drajvera za štampač

ili

Podešavanje Macintosh drajvera za štampač

.

2.

Na kartici Paper/Quality (Papir/kvalitet) ili kartici Finishing (Fina obrada) (kartica Paper Type/
Quality
(Tip/kvalitet papira) za Macintosh drajvere), izaberite postavku kvaliteta štampanja koju
želite koristiti. Dostupne su sledeće opcije:

1200 dpi: Ova postavka koristi ProRes 1200 za pružanje finih detalja pri rezoluciji od
1200 x 1200 tačaka po inču.

1200 dpi effective output quality: Ova postavka pruža 1200 tačaka po inču efektivnog
kvaliteta štampanja pomoću FastRes 1200.

600 dpi: Ova postavka pruža rezoluciju štampanja od 600 x 600 tačaka po inču pomoću
tehnologije poboljšanja rezolucije (REt) za bolji kvalitet teksta.

EconoMode: Tekst se štampa sa manje tonera. Ova postavka je korisna za štampanje nacrta.
Ovu opciju možete uključiti nezavisno od drugih postavki kvaliteta štampanja. Za više
informacija pogledajte odeljak

EconoMode

.

NAPOMENA

Nisu sve funkcije štampača dostupne kod svih drajvera ili operativnih sistema.

Pogledajte interaktivnu pomoć za Svojstva štampača (drajver) da biste utvrdili dostupnost
funkcija za taj drajver.

SRWW

Postavke kvaliteta štampanja

27