HP LaserJet P2015 Printer series - Fioka 1

background image

Fioka 1

Otvor fioke 1 je sa prednje strane štampača. Štampač štampa na papiru iz fioke 1 pre nego što pokuša
da štampa na papiru iz drugih fioka.

U fioku 1 može da stane do pedeset listova od 75 g/m

2

ili deset koverti, deset folija ili deset kartica. Fioku

1 možete koristiti za štampanje prve stranice na medijima koji se razlikuju od ostatka dokumenta.

Vođice za medije služe da bi se osiguralo pravilno umetanje papira u štampač i da otisak ne bude
iskošen (iskrivljen na mediju). Kada umećete medije, podesite vođice tako da se poklapaju sa širinom
medija koje koristite.

24

Odlomak 5 Zadaci štampanja

SRWW