HP LaserJet P2015 Printer series - Fioka 2 i opciona fioka 3

background image

Fioka 2 i opciona fioka 3

Fioka 2 i opciona fioka 3 mogu da drže do 250 stranica papira od 75 g/m

2

, ili nešto manje stranica težih

medija (visina štosa papira od 25 mm ili manje). Umetnite medij gornjom ivicom napred i onom stranom
na kojoj se štampa okrenutom nadole.

Vođice za medije služe da bi se osiguralo pravilno umetanje papira u štampač i da otisak ne bude
iskošen. Fioka 2 ima bočne i zadnje vođice za medije. Kada umećete medije, podesite vođice tako da
se poklapaju sa dužinom i širinom medija koje koristite.

NAPOMENA

Kada dodajete nove medije, proverite da li ste uklonili sve medije iz ulazne fioke

i poravnajte ivice štosa novih medija. Na ovaj način se smanjuje zaglavljivanje medija tako što
se sprečava da više listova uđe u štampač u isto vreme.