HP LaserJet P2015 Printer series - Pravolinijska izlazna putanja

background image

Pravolinijska izlazna putanja

Koristite pravolinijsku izlaznu putanju kada štampate koverte, folije, teške medije ili bilo koje medije koji
mogu da se saviju kada se štampa na njima. Ako otvorite vratanca pravolinijske izlazne putanje pre
štampanja medija iz fioke 1, fioke 2 ili opcione fioke 3, mediji će izaći iz štampača pravolinijskom
izlaznom putanjom.

NAPOMENA

Odštampani mediji se ne slažu na gomilu kada koristite pravolinijsku izlaznu

putanju. Mediji će pasti na površinu ispod ukoliko ne uklonite svaki list čim izađe iz štampača.