HP LaserJet P2015 Printer series - Ručno umetanje

background image

Ručno umetanje

Ručno umetanje možete koristiti kada štampate na različitim medijima. Na primer, možete koristiti ručno
umetanje da odštampate kovertu, zatim pismo, pa opet kovertu i tako dalje. Koverte umetnite u fioku 1,
a pisma u fioku 2.

SRWW

Umetanje medija

25

background image

Da biste štampali koristeći ručno umetanje, otvorite „Properties” (Svojstva) štampača ili „Printer
Setup” (Podešavanje štampača), zatim izaberite Manual Feed (tray 1) (Ručno umetanje - fioka 1) sa
padajuće liste Source tray (Izvorna fioka). Za uputstva pogledajte odeljak

Podešavanje Windows

drajvera za štampač

ili

Podešavanje Macintosh drajvera za štampač

. Nakon što omogućite opciju

ručnog umetanja, pritisnite dugme

Kreni

za početak štampanja.

26

Odlomak 5 Zadaci štampanja

SRWW