HP LaserJet P2015 Printer series Hjälp

background image

HP LaserJet P2015 Series

Användarhandbok

background image
background image

HP LaserJet P2015 Series

Användarhandbok

background image

Copyright-information

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Mångfaldigande, anpassning eller
översättning utan föregående skriftligt
tillstånd är förbjudet, utom i de fall som
upphovsrättslagstiftningen medger.

Artikelnr: CB366-90962

Edition 1, 09/2006

Denna information kan komma att ändras
utan föregående meddelande.

De enda garantierna för HP:s produkter och
tjänster framläggs i de uttryckliga
garantimeddelanden som medföljer dessa
produkter och tjänster. Inget av detta skall
anses utgöra någon extra garanti. HP
ansvarar inte för tekniska eller redaktionella
fel eller utelämnanden i denna information.

Varumärken

Microsoft

®

och Windows

®

är registrerade

varumärken i USA som tillhör Microsoft
Corporation.

PostScript

®

är ett registrerat varumärke som

tillhör Adobe Systems Incorporated.

Energy Star

®

och Energy Star- logon

®

är

registrerade varumärken i USA som tillhör
United States Environmental Protection
Agency.

background image

Innehåll

1 Produktinformation

Produktfunktioner ................................................................................................................................. 2

HP LaserJet P2015-skrivare ................................................................................................ 2
HP LaserJet P2015d-skrivare .............................................................................................. 2
HP LaserJet P2015n-skrivare .............................................................................................. 3
HP LaserJet P2015dn-skrivare ............................................................................................ 3
HP LaserJet P2015x-skrivare .............................................................................................. 3

Identifiera produktdelar ......................................................................................................................... 4

2 Kontrollpanel

3 Produktprogramvara

Operativsystem som kan användas ................................................................................................... 10
Skrivaranslutningar ............................................................................................................................. 11

USB-anslutningar ............................................................................................................... 11
Nätverksanslutningar ......................................................................................................... 11

Anslut skrivaren till nätverket ............................................................................ 11
Installera skrivarprogramvaran för nätverksskrivaren ....................................... 12

Programvara för Windows .................................................................................................................. 13

Skrivardrivrutiner i Windows .............................................................................................. 13

Drivrutintyper i Windows ................................................................................... 13
Installera Windows-skrivarprogramvaran .......................................................... 13

Så här installerar du skrivarprogramvara för Windows XP (64-
bitars) och Windows Server 2003 ..................................................... 13
Så här installerar du skrivarprogramvara för Windows 98 (endast
drivrutin), Me (endast drivrutin), 2000 och XP (32–bitars) ................ 13

Konfigurera Windows-skrivardrivrutinen ........................................................... 13

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 14
Inbäddad webbserver ........................................................................................................ 14

Programvara för Macintosh ................................................................................................................ 15

Skrivardrivrutiner i Macintosh ............................................................................................ 15

Installera Macintosh-skrivardrivrutiner .............................................................. 15
Konfigurera Macintosh-skrivardrivrutiner .......................................................... 15

PPD-filer (PostScript Printer Description) .......................................................................... 16

4 Papper och annat material som stöds

Optimera utskriftskvaliteten för olika typer av material ....................................................................... 18
Riktlinjer för materialanvändning ........................................................................................................ 19

HP-material ........................................................................................................................ 19

SVWW

iii

background image

Material som bör undvikas ................................................................................................. 19
Material som kan skada skrivaren ..................................................................................... 19
Papper ............................................................................................................................... 20
Etiketter .............................................................................................................................. 20

Etiketternas utförande ....................................................................................... 20

OH-film ............................................................................................................................... 20
Kuvert ................................................................................................................................ 20

Kuvertens utförande .......................................................................................... 21
Kuvert med dubbelsidiga sömmar ..................................................................... 21
Kuvert med självhäftande remsor eller flikar ..................................................... 21
Förvaring av kuvert ........................................................................................... 21

Kartongpapper och tjockt papper ....................................................................................... 22

Kartongpapperets utförande ............................................................................. 22
Riktlinjer för kartongpapper ............................................................................... 22

Brevhuvud eller förtryckta blanketter ................................................................................. 22

5 Utskriftsfunktioner

Lägga i material .................................................................................................................................. 26

Fack 1 ................................................................................................................................ 26
Fack 2 och extra inmatningsfack 3 .................................................................................... 26
Rak pappersbana .............................................................................................................. 27
Manuell matning ................................................................................................................ 27

Inställningar för utskriftskvalitet .......................................................................................................... 28
Skriva ut på specialmaterial ............................................................................................................... 29

Skriva ut ett kuvert ............................................................................................................. 29
Skriva ut på OH-film eller etiketter ..................................................................................... 30
Skriva ut på brevpapper och förtryckta blanketter ............................................................. 31
Skriva ut på material i specialstorlek och kartong .............................................................. 32

Skriva ut på båda sidor av pappret (duplex) ....................................................................................... 34

Manuell tvåsidig utskrift ..................................................................................................... 34

Manuell tvåsidig utskrift via det översta utmatningsfacket ................................ 34
Manuell tvåsidig utskrift via den raka pappersbanan ........................................ 37

Automatisk dubbelsidig utskrift .......................................................................................... 40

Skriva ut flera sidor på ett enda pappersark (N sidor per ark) ............................................................ 42
Skriva ut häften .................................................................................................................................. 43
Skriva ut vattenstämplar ..................................................................................................................... 44
Avbryta en utskrift ............................................................................................................................... 45

6 Hantering och underhåll

Sidor för skrivarinformation ................................................................................................................ 48

Demosida ........................................................................................................................... 48
Konfigurationssida ............................................................................................................. 48
Sidan Status för förbrukningsartiklar .................................................................................. 48
Nätverkskonfigurationssida ................................................................................................ 48

HP ToolboxFX .................................................................................................................................... 49

Öppna HP ToolboxFX ........................................................................................................ 49
Status ................................................................................................................................. 49
Varningar ........................................................................................................................... 50

Ställ in statusvarningar ...................................................................................... 50
Ställ in varningar via e-post ............................................................................... 50

iv

SVWW

background image

Hjälp ................................................................................................................................... 50
Enhetsinställningar ............................................................................................................ 51

Enhetsinformation ............................................................................................. 51
Pappershantering .............................................................................................. 51
Utskriftskvalitet .................................................................................................. 51
Papperstyper ..................................................................................................... 52
Systeminstallation ............................................................................................. 52
Service .............................................................................................................. 52

Utskriftsinställningar ........................................................................................................... 52

Skriva ut ............................................................................................................ 52
PCL5e ............................................................................................................... 53
PCL 6 ................................................................................................................ 53
PostScript .......................................................................................................... 53

Nätverksinställningar ......................................................................................................... 53

Inbäddad webbserver ......................................................................................................................... 54

Öppna den inbäddade webbservern .................................................................................. 54
Status, flik .......................................................................................................................... 55
Inställningar, flik ................................................................................................................. 55
Nätverk, flik ........................................................................................................................ 55
Länkar ................................................................................................................................ 56

Byta ut tonerkassetten ........................................................................................................................ 57
Omfördela toner ................................................................................................................................. 59
Rengör skrivaren ................................................................................................................................ 60

Gör rent området runt tonerkassetten ................................................................................ 60
Rengör pappersbanan ....................................................................................................... 61

Rengör inmatningsvalsen (fack 1) ...................................................................................................... 63
Rengör inmatningsvalsen (fack 2) ...................................................................................................... 66
EconoMode ........................................................................................................................................ 72

7 Problemlösning

Hitta lösningen .................................................................................................................................... 74

Steg 1: Har skrivaren installerats på rätt sätt? ................................................................... 74
Steg 2: Lyser Redo-lampan? ............................................................................................. 74
Steg 3: Går det att skriva ut en demosida? ....................................................................... 74
Steg 4: Är utskriftskvaliteten acceptabel? .......................................................................... 75
Steg 5: Kommunicerar skrivaren med datorn? .................................................................. 75
Steg 6: Ser den utskrivna sidan ut som förväntat? ............................................................ 75
Kontakta HP:s support ....................................................................................................... 75

Statuslampmönster ............................................................................................................................ 76
Vanliga fel i Macintosh ....................................................................................................................... 83
HP Postscript-emuleringsfel, nivå 3 ................................................................................................... 86
Mediaproblemlösning ......................................................................................................................... 87
Den utskrivna sidan skiljer sig från den på skärmen .......................................................................... 89

Förvrängd, felaktig eller ofullständig text ........................................................................... 89
Grafik eller text saknas, eller sidor är tomma .................................................................... 89
Sidformatet är inte detsamma som på en annan HP LaserJet-skrivare ............................ 90
Grafikkvalitet ...................................................................................................................... 90

Problem med skrivarprogramvara ...................................................................................................... 91
Förbättra utskriftskvaliteten ................................................................................................................ 92

Ljus eller blek utskrift ......................................................................................................... 92

SVWW

v

background image

Tonerfläckar ....................................................................................................................... 92
Delar av tecken saknas ..................................................................................................... 92
Vertikala streck .................................................................................................................. 93
Grå bakgrund ..................................................................................................................... 93
Tonern smetar ................................................................................................................... 93
Lös toner ............................................................................................................................ 94
Återkommande vertikala defekter ...................................................................................... 94
Felaktiga tecken ................................................................................................................. 94
Skev sida ........................................................................................................................... 94
Buktning eller vågor ........................................................................................................... 95
Skrynklor eller veck ............................................................................................................ 95
Tonerspridning runt kanterna ............................................................................................. 95

Åtgärda trassel ................................................................................................................................... 96

Tonerkassettområde .......................................................................................................... 96
Inmatningsfack ................................................................................................................... 98
Utmatningsfack ................................................................................................................ 101
Rak pappersbana ............................................................................................................ 102
Bana för automatisk tvåsidig utskrift ................................................................................ 103

Felsökning av nätverksinstallation .................................................................................................... 108

Bilaga A Tillbehör-/konsumtionstillägg

Beställa förbrukningsartiklar och tillbehör ......................................................................................... 110
10/100 nätverksskrivarservrar .......................................................................................................... 111
HP tonerkassetter ............................................................................................................................. 112

HP:s policy avseende tonerkassetter från andra tillverkare ............................................. 112
Förvara tonerkassetter ..................................................................................................... 112
Tonerkassettens användningstid ..................................................................................... 112
Spara toner ...................................................................................................................... 112

DIMM-kort (minne eller teckensnitt) ................................................................................................. 113

Installera ett minnes-DIMM .............................................................................................. 113
Testa DIMM-installationen ............................................................................................... 115
Ta bort ett DIMM-kort ....................................................................................................... 115

Bilaga B Service och support

Maskinvaruservice ............................................................................................................................ 120
Utökad garanti .................................................................................................................................. 120
Riktlinjer för att packa skrivaren vid retur ......................................................................................... 121
Så här kontaktar du HP .................................................................................................................... 121

Bilaga C Skrivarspecifikationer

Miljöspecifikationer ........................................................................................................................... 124
Akustiskt utsläpp .............................................................................................................................. 124
Elspecifikationer ............................................................................................................................... 125
Fysiska specifikationer ..................................................................................................................... 127
Skrivarens funktioner och kapacitet ................................................................................................. 128
Minnesspecifikationer ....................................................................................................................... 129
Portar ................................................................................................................................................ 129

Bilaga D Föreskrifter

vi

SVWW

background image

FCC-konformitet ............................................................................................................................... 132
Överensstämmelseförklaring ............................................................................................................ 133
Bestämmelser .................................................................................................................................. 134

Bestämmelser om lasersäkerhet ..................................................................................... 134
DOC-bestämmelser för Kanada ...................................................................................... 134
EMI-bestämmelser för Korea ........................................................................................... 134
Laserinformation för Finland ............................................................................................ 135

Miljövänlig produkthantering ............................................................................................................. 136

Miljöskydd ........................................................................................................................ 136
Ozonproduktion ............................................................................................................... 136
Strömförbrukning ............................................................................................................. 136
Tonerförbrukning ............................................................................................................. 136
Pappersanvändning ......................................................................................................... 136
Plastmaterial .................................................................................................................... 136
Förbrukningsartiklar för HP LaserJet ............................................................................... 136
Information om HP:s miljöprogram för förbrukningsartiklar till skrivare ........................... 137
Papper ............................................................................................................................. 137
Materialrestriktioner ......................................................................................................... 137
Hantering av avfall av användare i privathushåll inom EU .............................................. 137
Informationsblad om materialsäkerhet ............................................................................. 138
Mer information ................................................................................................................ 138

Bilaga E Garanti och licens

Hewlett-Packards avtal för begränsad garanti ................................................................................. 140
Hewlett-Packards licensavtal för programvara ................................................................................. 141
Begränsad garanti för tonerkassettens livslängd ............................................................................. 142

Index ................................................................................................................................................................. 143

SVWW

vii

background image

viii

SVWW

background image

1