HP LaserJet P2015 Printer series - Förbrukningsartiklar för HP LaserJet

background image

Förbrukningsartiklar för HP LaserJet

Det är enkelt att återvinna tomma HP LaserJet-tonerkassetter med HP Planet Partners (helt utan
kostnad). HP arbetar hårt för att kunna erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster som är miljövänliga,
från produktutveckling och tillverkning till distribution, drift och återvinning. Vi garanterar att dina
återlämnade HP LaserJet-tonerkassetter återvinns och att värdefulla plaster och metaller tas tillvara och
används till nya produkter för att minska avfallsmängden i naturen. Eftersom den här kassetten återvinns
och används i nya material skickas den inte tillbaka till dig. Dina tomma HP LaserJet-tonerkassetter
återvinns på ett ansvarsfullt sätt om du deltar i HP Planet Partners-programmet. Tack för ditt bidrag till
miljöarbetet!

136

Bilaga D Föreskrifter

SVWW

background image

I många länder/regioner kan denna produkts förbrukningsartiklar (t.ex. tonerkassetter) återlämnas till
HP via HP:s miljöprogram för förbrukningsartiklar till skrivare. Detta enkla, kostnadsfria
återlämningsprogram finns i mer än 35 länder/regioner. Information och anvisningar på flera språk
levereras med alla tonerkassetter och annat förbrukningsmaterial för HP LaserJet.