HP LaserJet P2015 Printer series - Information om HP:s miljöprogram för förbrukningsartiklar till skrivare

background image

Information om HP:s miljöprogram för förbrukningsartiklar till

skrivare

Sedan 1992 har HP erbjudit ett återvinningsprogram för förbrukningsmaterial för HP LaserJet helt utan
kostnad. 2004 omfattade HP Planet Partners-program 85 % av världsmarknaden där
förbrukningsmaterial till HP LaserJet såldes. Förfrankerade och föradresserade etiketter medföljer i
anvisningarna i de flesta HP LaserJet-tonerkassettförpackningar. Du hittar även etiketter och bulkpaket
på webbplatsen:

http://www.hp.com/recycle

.

Använd bara etiketten för att returnera HP LaserJet-tonerkassetter som är äkta och tomma. Använd inte
den här etiketten för kassetter från andra tillverkare än HP, påfyllda eller omfabricerade kassetter eller
garantivaror. Förbrukningsmaterial och andra föremål som skickats till HP Planet Partners-programmet
av misstag kan inte returneras.

Fler än 10 miljoner HP LaserJet-tonerkassetter återvanns över hela världen 2004 via
återvinningsprogrammet HP Planet Partners. Detta rekordantal representerar närmare 12 000 ton
material från tonerkassetter som på så sätt undsluppit soptippen. 2004 återvann HP i genomsnitt 59 %
av tonerkassettens vikt och det bestod främst av plast och metaller. Plast och metall används för att
tillverka nya produkter som HP-produkter, plastfack och rullar. Resterande material kasseras på ett
miljövänligt sätt.

Retur i USA

För att vara ännu mer miljömedvetna avseende returer av förbrukade tonerkassetter uppmuntrar HP
dig att använda bulkreturer. Bunta helt enkelt ihop två eller flera tonerkassetter och använd den
föradresserade UPS-etiketten som följer med förpackningen. Mer information i USA, ring (1)
(800) (340-2445) eller gå vill HP:s webbplats

http://www.hp.com/recycle

.

Returer utanför USA

Kunder utanför USA går till webbplatsen

http://www.hp.com/recycle

för att få mer information om HP:s

miljö- och returprogram för förbrukningsartiklar.