HP LaserJet P2015 Printer series - Ozonproduktion

background image

Ozonproduktion

Den här produkten släpper inte ut nämnvärda mängder ozon (O

3

).