HP LaserJet P2015 Printer series - Strömförbrukning

background image

Strömförbrukning

Energiförbrukningen minskar markant i redo-/viloläget vilket sparar naturresurser och pengar utan att
det påverkar produktens höga prestanda. Denna enhet uppfyller kraven för ENERGY STAR

®

(version

3.0), vilket är ett frivilligt program som uppmuntrar utvecklandet av energisnåla kontorsprodukter.

ENERGY STAR

®

och ENERGY STAR-märket är registrerade varumärken i USA. Som Energy Star

®

-

partner avgör Hewlett-Packard Company att den här produkten uppfyller ENERGY STAR

®

-riktlinjerna

för energibesparande produkter. Mer information finns i

http://www.energystar.gov/

.