HP LaserJet P2015 Printer series - Öppna den inbäddade webbservern

background image

Öppna den inbäddade webbservern

Du öppnar den inbäddade webbservern genom att ange skrivarens IP-adress eller värdnamn på
adressraden i en av de webbläsare som stöds. För att hitta IP-adressen skriver du ut en
konfigurationssida på skrivaren genom att trycka och hålla ner

Start

-knappen i 5 sekunder.

54

Kapitel 6 Hantering och underhåll

SVWW

background image

Tips

När du har öppnat URL-adressen kan du bokmärka den så att du lättare hittar den vid ett

senare tillfälle.

Den inbäddade webbservern har tre olika flikar med inställningar och information om skrivaren: fliken
Status, fliken Settings (Inställningar) och fliken Networking (Nätverk).