HP LaserJet P2015 Printer series - Rengör inmatningsvalsen (fack 1)

background image

Rengör inmatningsvalsen (fack 1)

Om du vill rengöra inmatningsvalsen för fack 1, gör du så här:

1.

Dra ut nätsladden ur skrivaren och vänta tills skrivaren svalnat.

2.

Tryck på knappen för att öppna tonerkassettluckan.

3.

Ta bort skyddet från inmatningsvalsen.

SVWW

Rengör inmatningsvalsen (fack 1)

63

background image

4.

Tryck de två svarta spärrarna utåt tills valsen frigörs från sin plats.

5.

Ta bort inmatningsvalsen från skrivaren.

6.

Doppa en luddfri trasa i vatten och gnid sedan valsen ren.

7.

Använd en torr, luddfri trasa när du torkar av smuts som lossnat från inmatningsvalsen.

64

Kapitel 6 Hantering och underhåll

SVWW

background image

8.

Låt inmatningsvalsen bli helt torr.

9.

Justera in de svarta spärrarna i skrivaren mot spåren i inmatningsvalsen och tryck sedan valsen
mot dess plats tills spärrarna klickas fast.

10.

Sätt tillbaka skyddet på inmatningsvalsen.

11.

Stäng tonerkassettluckan.

SVWW

Rengör inmatningsvalsen (fack 1)

65