HP LaserJet P2015 Printer series - Rengör pappersbanan

background image

Rengör pappersbanan

Om tonerfläckar eller prickar uppkommer på utskrifterna ska du rengöra pappersbanan. I denna
procedur används en OH-film för att avlägsna damm och toner från pappersbanan. Använd inte bond-
papper eller grovt papper.

SVWW

Rengör skrivaren

61

background image

OBS!

För bästa resultat ska du använda ett ark med OH-film. Om du inte har någon OH-film

kan du använda kopiepapper (70 till 90 g/m

2

) med slät yta.

1.

Kontrollera att skrivaren är i läget Redo.

2.

Lägg i OH-filmen i inmatningsfack 1.

3.

Skriv ut en rengöringssida på något av följande sätt:

Öppna HP ToolboxFX. I

HP ToolboxFX

finns anvisningar. Klicka på fliken Felsökning och

klicka sedan på Verktyg för utskriftskvalitet. Välj rengöringssidan

Tryck och håll nere

Start

-knappen på skrivarens kontrollpanel tills de tre lamporna Åtgärda,

Redo och Start tänds (ca 10 sekunder). När alla tre lamporna är tända släpper du

Start

-

knappen.

OBS!

Rengöringen tar ca 2 minuter. Rengöringssidan stannar med jämna mellanrum under

rengöringsproceduren. Stäng inte av skrivaren förrän rengöringsproceduren är klar. Du kan
behöva upprepa rengöringsproceduren flera gånger för att skrivaren ska bli ordentligt ren.

62

Kapitel 6 Hantering och underhåll

SVWW