HP LaserJet P2015 Printer series - Index

background image

Index

Symboler/nummer

10/100-nätverk och trådlösa

skrivarservrar 111

A

akustik 124
ansluta till nätverket 11
användningstid, tonerkassett 112
automatisk tvåsidig utskrift 40
avbryta en utskrift 45

B

beställa förbrukningsartiklar och

tillbehör 110

bestämmelser

DOC-bestämmelser för Kanada

134

EMI-bestämmelser för Korea

134

FCC-konformitet 132
laserinformation för Finland

135

miljövänlig produkthantering

136

överensstämmelseförklaring

133

bevara toner 112
bildkvalitet 51
brevhuvud

riktlinjer för användning 22

brevpapper

skriva ut på 31

brytare, ström 4

D

demosida 48
DIMM-kort

kontrollera 115
lägga till 113
ta bort 115

drivrutin

Macintosh, installera 15
Macintosh, problemlösning 83
Macintosh, åtkomst 15
Windows, installera 13
Windows, åtkomst 13

drivrutin för postscript-emulering,

nivå 3, HP ToolboxFX-
inställningar 53

dubbelsidig (tvåsidig) utskrift

automatisk 40
manuell 34

E

EconoMode 72
elektriskt uttag 4
Energy Star 136
e-postvarningar, ställa in 49
etiketter

riktlinjer för användning 20
skriva ut på 30

EWS. Se inbäddad webbserver

F

fack 1

fylla på 26
placering 4

fack 2

fylla på 26
placering 4

fack 3 26
FCC-konformitet 132
fel

postscript-emulering, nivå 3

86

programvara 91

Fliken Dokumentation

(HP ToolboxFX) 50

Fliken

EnhetsinställningarHP ToolboxFX

51

Fliken Hjälp, HP ToolboxFX 50
Fliken

NätverksinställningarHP Toolbox
FX 53

fylla på material

extra inmatningsfack 3 26
fack 1 26
fack 2 26

förbrukningsartiklar

status, öppna med

HP ToolboxFX 49

förbrukningsartiklar, beställa 110
förbättra utskriftskvaliteten 92
föregångare när det gäller

miljöskydd 136

förtryckta blanketter

riktlinjer för användning 22
skriva ut på 31

förvrängd text 89

G

garanti

licens 141
produkt 140
tonerkassett 142
utökad 120

grafik

dålig kvalitet 90
saknas 89

H

HP-intern nätverksport 5
HP-material 19
HP ToolboxFX

Dokumentation, flik 50
Fliken Enhetsinställningar 51
Fliken Hjälp 50

SVWW

Index

143

background image

Fliken Nätverksinställningar

53

Status, flik 49

häften 43

I

inbäddad webbserver

använda 54
beställa förbrukningsartiklar

56

enhetsstatus 55
händelselogg 55
Information, flik 55
Inställningar, flik 55
Konfigurationssida 55
Nätverk, flik 55
produktsupport 56
skriv ut info-sidor 55
status för förbrukningsartiklar

55

översikt 14

information (inbäddad webbserver)

55

informationsblad om

materialsäkerhet (MSDS) 138

informationssidor

demosida 48
Konfigurationssida 48
Nätverkskonfigurationssida 48
Sidan Status för

förbrukningsartiklar 48

inmatningsfack

fack 1 4
fack 2 4
fylla på material 26

inmatningsvals (fack 1) 63
inmatningsvals (fack 2) 66
inställningar

HP ToolboxFX 51
utskriftskvalitet 28

Inställningar, flik (inbäddad

webbserver) 55

IP-adress 83

K

kartong

riktlinjer för användning 22
skriva ut på 32

knapp, tonerkassettlucka 4
knapp för tonerkassettlucka 4

konfiguration

HP LaserJet P2015dn-skrivare

3

HP LaserJet P2015d-skrivare

2

HP LaserJet P2015n-skrivare

3

HP LaserJet P2015-skrivare 2
HP LaserJet P2015x-skrivare

3

Konfigurationssida 48
kontakta HP 121
kontrollpanel

HP ToolboxFX-inställningar

52

statuslampmönster 76

krokiga sidor 87
kuvert

riktlinjer för användning 20
skriva ut på 29

kvalitet

HP ToolboxFX-inställningar

51

utskrift 18

L

lampmönster 76
licens, programvara 141
lucka

rak pappersbana 4
tonerkassett 4

lucka för automatisk tvåsidig

utskrift, bakre 5

lucka för rak pappersbana 4
lösning

buktning 95
delar av tecken saknas 92
den utskrivna sidan skiljer sig

från sidan på skärmen 89

dålig grafikkvalitet 90
felaktiga tecken 94
fel i Macintosh 83
förvrängd text 89
grafik eller text saknas 89
grå bakgrund 93
ljus eller blek utskrift 92
lös toner 94
matningsproblem 87
ofullständig text 89

postscript-emuleringsfel, nivå 3

86

problem med

skrivarprogramvara 91

skeva sidor 87
skev sida 94
skrynklor 95
tomma sidor 89
tonerfläckar 92
tonern smetar 93
tonerspridning runt kanterna

95

veck 95
vertikala streck 93
vågigt 95
återkommande vertikala

defekter 94

M

Macintosh

drivrutin, installera 15
drivrutin, problemlösning 83
drivrutin, åtkomst 15
PPD:er 16
problem, lösning 83
programvara 15
USB-kort, felsökning 84

manuell tvåsidig utskrift 34
maskinvaruservice 120
material

brevhuvud 22
etiketter 20
fylla på 26
förtryckta blanketter 22
HP ToolboxFX-inställningar

52

kartong 22
kuvert 20
OH-film 20
optimera utskriftskvaliteten för

olika typer av material 18

papper 20
rekommenderas 19
riktlinjer för användning 19
skriva ut manuellt 27
som bör undvikas 19
tungt 22
typer som kan skada skrivaren

19

åtgärda trassel 96

144

Index

SVWW

background image

material i specialstorlek 32
materialstorleksväljare för

automatisk tvåsidig utskrift 5

matningsproblem, lösning 87
miljöspecifikationer 124
minne

installera 113
kontrollera 115
ta bort 115

modellnummer 4

N

n sidor per ark 42
Nätverk, flik (inbäddad webbserver)

55

nätverksanslutningar 11
Nätverkskonfigurationssida 48
nätverksport, HP -intern 5

O

OH-film

riktlinjer för användning 20
skriva ut på 30

omfördela toner 59
operativsystem, som kan användas

10

optimera utskriftskvaliteten för olika

typer av material 18

P

packa om skrivaren 121
papper

använda 20
HP ToolboxFX-inställningar

52

rekommenderas 19

pappersbana, rak 27
pappersbana, rengöra 61
pappersinmatningsfack

matningsproblem, lösning 87

PCL5e 53
port, USB-placering 5
portar, felsökning av Macintosh

84

postscript-emuleringsfel, nivå 3

86

PPD:er 16
problemlösning

demosida 74
kommunikation skrivare-dator

75

kontakta HP:s support 75
lampan Redo 74
skrivarinställning 74
utskriftskvalitet 75
utskriven sida och förväntningar

75

produkt

funktioner 2
programvara 9

programvara

HP ToolboxFX 14, 49
licensavtal för programvara

141

Macintosh 15
operativsystem som kan

användas 10

problem 91
skrivardrivrutiner, Windows 13
Windows 13
åtkomst av drivrutin i Windows

13

R

rak pappersbana 27, 37
rengöra

inmatningsvals (fack 1) 63
inmatningsvals (fack 2) 66
pappersbana 61
skrivare 60

reparation

kontakta HP 121
maskinvaruservice 120

reservdelar 110

S

saknas

grafik 89
text 89

serienummer 5
service och support

HP ToolboxFX-inställningar

52

kontakta HP 121
maskinvara 120

Sidan Status för

förbrukningsartiklar 48

sidor, skeva 87
sidor för skrivarinformation

demosida 48
Konfigurationssida 48

Nätverkskonfigurationssida 48
Sidan Status för

förbrukningsartiklar 48

skeva sidor 87
skrivardrivrutin

Macintosh 15
Windows 13

skrivare

anslutningar 11
kontrollpanel 7
packa om 121
problem med

skrivarprogramvara 91

rengöra 60
specifikationer 123
översikt 4

skrivare, specifikationer 128
skrivarservrar 111
skriva ut

avbryta 45
demosida 48
flera sidor på ett enda

pappersark 42

häften 43
Konfigurationssida 48
manuell matning 27
N sidor 42
Nätverkskonfigurationssida 48
on letterhead 31
on preprinted forms 31
på båda sidor av pappret

(automatisk) 40

på båda sidor av pappret

(manuell) 34

på etiketter 30
på kartong 32
på kuvert 29
på material i specialstorlek 32
på OH-film 30
på specialmaterial 29
Sidan Status för

förbrukningsartiklar 48

vattenstämplar 44

skriva ut flera sidor på ett enda

pappersark 42

spara toner 112
specifikationer

akustik 124
elektriska 125
funktioner och kapacitet 128

SVWW

Index

145

background image

fysiska 127
material 17
miljö 124
minne 129
portar 129

status

varningar, HP ToolboxFX 49
öppna med HP ToolboxFX 49

StatusflikHP ToolboxFX 49
statuslampmönster 76
strömbrytare 4

T

ta bort en sida som har fastnat

96

text

förvrängd 89
saknas 89

tillbehör, beställa 110
tomma sidor 89
toner

bevara 112
fläckar 92
förvara tonerkassetter 112
lucka för tonerkassett 4
låg 92
lös toner 94
omfördela 59
smetar 93
tonerspridning runt kanterna

95

tonerkassett

använda HP-kassetter 112
beställa 110
förvara 112
förväntad livslängd 112
garanti 142
HP:s policy avseende 112
här kan du lämna in för

återvinning 137

lucka 4
omfördela toner 59
status, öppna med

HP ToolboxFX 49

ToolboxFX. Se HP ToolboxFX
trassel, åtgärda 96
tungt material, riktlinjer för

användning 22

tvåsidig utskrift

automatisk 40

manuell 34

typer, material

HP ToolboxFX-inställningar

52

U

USB-port

felsökning av Macintosh 84
placering 5

utmatningsfack

manuell tvåsidig utskrift 34
placering 4
ta bort trassel i 101

utskrift med manuell matning 27
utskriftsfunktioner 25
utskriftskvalitet

buktning 95
delar av tecken saknas 92
EconoMode 72
felaktiga tecken 94
grå bakgrund 93
HP ToolboxFX-inställningar

51

inställningar 28
ljus eller blek utskrift 92
lös toner 94
optimera för material 18
skev sida 94
skrynklor 95
tonerfläckar 92
tonern smetar 93
tonerspridning runt kanterna

95

veck 95
vertikala streck 93
vågigt 95
återkommande vertikala

defekter 94

utskriftskvalitet, HP ToolboxFX-

inställningar 51

utökad garanti 120

V

varningar, ställa in 49
vattenstämplar, skriva ut 44

W

webbserver, inbäddad 54
Windows

drivrutin, installera 13
drivrutin, åtkomst 13

Å

återvinning

HP:s miljö- och returprogram för

förbrukningsartiklar 137

här kan du lämna in kassetter

137

tonerkassetter 57

åtgärda trassel 96

Ö

översikt, skrivare 4

146

Index

SVWW

background image
background image

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CB366-90962*

*CB366-90962*

CB366-90962