HP LaserJet P2015 Printer series - Åtgärda trassel

background image

Åtgärda trassel

Ibland uppstår papperstrassel under en utskrift. Du uppmärksammas på trassel genom ett
felmeddelande i programmet och av lamporna på skrivarens kontrollpanel. Mer information finns i
avsnittet

Statuslampmönster

.

Nedan följer några av orsakerna till materialtrassel:

Inmatningsfacken är överfulla eller materialet har placerats felaktigt. Mer information finns i
avsnittet

Lägga i material

.

OBS!

När du ska använda nytt material ska du alltid ta bort allt material från

inmatningsfacket och rätta till den nya materialbunten. Detta hjälper till att förhindra att flera
ark matas in samtidigt i skrivaren vilket minskar risken för papperstrassel.

Materialet uppfyller inte HP:s specifikationer. Mer information finns i avsnittet

Papper och annat

material som stöds

.

Skrivaren kan behöva rengöras från pappersdamm och andra partiklar i pappersbanan. I

Rengör

skrivaren

finns anvisningar.

Det kan finnas lös toner kvar i skrivaren när det uppstått trassel. Denna toner försvinner när du skrivit
ut några sidor.

VIKTIGT

Trassel kan medföra att lös toner finns kvar på sidan. Om du får toner på kläderna

ska du tvätta dem i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget permanent.