HP LaserJet P2015 Printer series - Felaktiga tecken

background image

Felaktiga tecken

Om tecknen inte formas ordentligt utan får ett ihåligt
utseende kan det bero på att materialet är för blankt.
Försök med ett annat material. Mer information finns i
avsnittet

Papper och annat material som stöds

.

Om tecknen inte formas ordentligt utan går i vågor kan
skrivaren behöva service. Skriv ut en konfigurationssida.
Om tecknen inte formas ordentligt bör du kontakta en
auktoriserad HP-återförsäljare eller servicerepresentant.
Mer information finns i avsnittet

Så här kontaktar du HP

.