HP LaserJet P2015 Printer series - Lös toner

background image

Lös toner

Gör ren skrivaren invändigt. I

Rengör skrivaren

finns

anvisningar.

Kontrollera materialets typ och kvalitet. Mer information
finns i avsnittet

Papper och annat material som stöds

.

Försök att installera en ny tonerkassett från HP. I

Byta ut

tonerkassetten

finns anvisningar.

Se till att rätt materialtyp valts i skrivardrivrutinen.

Anslut skrivaren direkt till eluttaget i stället för till en
grenkontakt.