HP LaserJet P2015 Printer series - Ta bort ett DIMM-kort

background image

Ta bort ett DIMM-kort

Följ nedanstående anvisningar när du ska ta bort ett DIMM-kort:

VIKTIGT

Om du hanterar ett DIMM-kort (minne) utan att ha på dig ett jordat, antistatiskt

armband kan du skada det. Rör vid en metalldel på skrivaren eller annan jordad metall innan du
rör vid DIMM-kortet.

1.

Stäng av skrivaren med strömbrytaren och koppla sedan ur alla kablar och sladdar som är anslutna
till skrivaren.

SVWW

DIMM-kort (minne eller teckensnitt)

115

background image

2.

Öppna DIMM-luckan.

3.

Lossa DIMM-kortets fasthållningsstift genom att trycka dem utåt.

116

Bilaga A Tillbehör-/konsumtionstillägg

SVWW

background image

4.

Fatta tag i DIMM-kortets nedre kant och ta ut kortet från skrivaren.

OBS!

Förvara kortet i en antistatisk påse.

5.

Stäng DIMM-luckan.

6.

Anslut alla skrivarkablar och sladdar igen och starta sedan skrivaren med strömbrytaren.

SVWW

DIMM-kort (minne eller teckensnitt)

117

background image

118

Bilaga A Tillbehör-/konsumtionstillägg

SVWW

background image

B