HP LaserJet P2015 Printer series - Skriva ut på OH-film eller etiketter

background image

Skriva ut på OH-film eller etiketter

Använd OH-film och etiketter som rekommenderas för användning med laserskrivare. Mer information
finns i avsnittet

Riktlinjer för materialanvändning

.

VIKTIGT

Se till att du anger rätt typ av material i skrivarinställningarna enligt anvisningarna

nedan. Skrivaren justerar fixeringstemperaturen efter inställningen för materialtyp. När du skriver
ut på specialmaterial som OH-film eller etiketter förhindrar denna justering att fixeringsenheten
skadar materialet när det passerar genom skrivaren.

VIKTIGT

Kontrollera att materialet inte är skrynkligt eller böjt samt att det inte är sönderrivet i

kanterna och att inga etiketter saknas.

1.

Öppna luckan för rak utmatning.

2.

Öppna fack 1 och justera pappersledarna till materialets bredd.

3.

Lägg materialet i fack 1. Kontrollera att överkanten på materialet är vänd framåt och att
utskriftssidan (den skrovliga sidan) är vänd uppåt.

OBS!

Du kan skriva ut OH-film från fack 2 men det blir med en lägre utskriftshastighet.

OH-film bör inte skrivas ut från extrafacket 3.

30

Kapitel 5 Utskriftsfunktioner

SVWW

background image

4.

Öppna skrivaregenskaperna (eller Utskriftsinställningar i Windows 2000 och XP). I

Konfigurera

Windows-skrivardrivrutinen

eller

Konfigurera Macintosh-skrivardrivrutiner

finns anvisningar.

5.

Välj rätt materialtyp på fliken Papper/Kvalitet eller fliken Papper (Papperstyp/Kvalitet i vissa
Mac-drivrutiner).

OBS!

Alla skrivarfunktioner är inte tillgängliga via alla drivrutiner eller operativsystem. Se

skrivaregenskapernas (drivrutinens) onlinehjälp för information om vilka funktioner som är
tillgängliga för den drivrutinen.

6.

Skriv ut dokumentet. Ta emot materialet från skrivarens baksida när det skrivs ut för att förhindra
att det klibbar ihop med annat material. Lägg de utskrivna sidorna på en plan yta.