HP LaserJet P2015 Printer series Yardım

background image

HP LaserJet P2015 Series

Kullanım Kılavuzu

background image
background image

HP LaserJet P2015 Series

Kullanım Kılavuzu

background image

Telif Hakkı bilgileri

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar
dışında, önceden yazılı izin alınmadan
çoğaltılması, uyarlanması veya çevrilmesi
yasaktır.

Parça numarası: CB366-90973

Edition 1, 09/2006

Bu belgede sağlanan bilgiler, önceden haber
verilmeksizin değiştirilebilir.

HP ürünleri ve hizmetleri için verilen yegane
garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte
verilen özel garanti bildirimlerinde açık olarak
belirtilir. Bu belge herhangi bir ek garanti
içermemektedir ve verilen bilgilerden hiçbiri
ek garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu
belgedeki teknik hatalardan, baskı ve yazım
hatalarından veya eksikliklerden sorumlu
tutulamaz.

Ticari markalar

Microsoft

®

ve Windows

®

, ABD'de Microsoft

Corporation'ın kayıtlı ticari markalarıdır.

PostScript

®

, Adobe Systems Incorporated'ın

tescilli ticari markasıdır.

Energy Star

®

ve Energy Star markası

®

, ABD

Çevre Koruma Dairesi'nin ABD'de tescilli
ticari markalarıdır.

background image

İçindekiler

1 Ürün bilgileri

Ürün özellikleri ...................................................................................................................................... 2

HP LaserJet P2015 yazıcı ................................................................................................... 2
HP LaserJet P2015d yazıcı ................................................................................................. 2
HP LaserJet P2015n yazıcı ................................................................................................. 3
HP LaserJet P2015dn yazıcı ............................................................................................... 3
HP LaserJet P2015x yazıcı ................................................................................................. 3

Ürün parçalarını tanımlama .................................................................................................................. 4

2 Kontrol paneli

3 Ürün yazılımı

Desteklenen işletim sistemleri ............................................................................................................ 10
Yazıcı bağlantıları ............................................................................................................................... 11

USB bağlantıları ................................................................................................................. 11
Ağ bağlantıları .................................................................................................................... 11

Yazıcıyı ağa bağlama ........................................................................................ 11
Ağ yazıcısının yazıcı yazılımını yükleme .......................................................... 12

Windows için Yazılım ......................................................................................................................... 13

Windows yazıcı sürücüleri ................................................................................................. 13

Windows sürücü türleri ...................................................................................... 13
Windows yazıcı yazılımını yükleme .................................................................. 13

Windows XP (64-bit) ve Windows Server 2003 için yazıcı
yazılımını yüklemek üzere ................................................................ 13
Windows 98 (yalnızca sürücü), Me (yalnızca yazıcı sürücü), 2000
ve XP (32–bit) için yazıcı yazılımını yüklemek üzere ....................... 13

Windows yazıcı sürücüsünü yapılandırma ........................................................ 13

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 14
Katıştırılmış Web sunucusu ............................................................................................... 14

Macintosh için Yazılım ........................................................................................................................ 15

Macintosh yazıcı sürücüleri ............................................................................................... 15

Macintosh yazıcı sürücüsünü yükleme ............................................................. 15
Macintosh yazıcı sürücüsünü yapılandırma ...................................................... 15

PostScript Yazıcı Tanımı dosyaları (PPD'ler) .................................................................... 16

4 Desteklenen kağıt ve diğer ortamlar

Baskı ortamı türleri için baskı kalitesini en iyi duruma getirme ........................................................... 18
Ortam kullanımıyla ilgili yönergeler .................................................................................................... 19

HP ortamı ........................................................................................................................... 19

TRWW

iii

background image

Kullanılmaması gereken ortamlar ...................................................................................... 19
Yazıcıya zarar verebilecek ortamlar .................................................................................. 19
Kağıt .................................................................................................................................. 20
Etiketler .............................................................................................................................. 20

Etiket yapısı ....................................................................................................... 20

Asetatlar ............................................................................................................................. 20
Zarflar ................................................................................................................................ 20

Zarf yapısı ......................................................................................................... 20
İki taraflı birleşme kenarı olan zarflar ................................................................ 21
Yapışkan şeritli veya parçalı zarflar .................................................................. 21
Zarfların depolanması ....................................................................................... 21

Kart stoku ve ağır ortam .................................................................................................... 21

Kart yapısı ......................................................................................................... 21
Kart yönergeleri ................................................................................................. 22

Antetli kağıtlar ve hazır formlar .......................................................................................... 22

5 Yazdırma görevleri

Ortamı yerleştirme .............................................................................................................................. 24

Tepsi 1 ............................................................................................................................... 24
Tepsi 2 ve isteğe bağlı tepsi 3 ........................................................................................... 24
Düz çıkış yolu .................................................................................................................... 25
El ile besleme .................................................................................................................... 25

Baskı kalitesi ayarları ......................................................................................................................... 26
Özel ortama yazdırma ........................................................................................................................ 27

Zarfa yazdırma ................................................................................................................... 27
Asetatlara veya etiketlere yazdırma ................................................................................... 28
Antetli kağıtlara ve hazır formlara yazdırma ...................................................................... 29
Özel boyutlu ortama ve kart stoğuna yazdırma ................................................................. 30

Sayfanın her iki tarafına yazdırma (dupleks) ...................................................................................... 32

El ile iki taraflı yazdırma ..................................................................................................... 32

Üst çıkış bölmesini kullanarak elle iki taraflı yazdırma ...................................... 32
Düz çıkış bölmesini kullanarak elle iki taraflı yazdırma ..................................... 35

Otomatik iki taraflı yazdırma .............................................................................................. 38

Tek bir yaprağa birden çok sayfa yazdırma (forma yazdırma) ........................................................... 40
Kitapçık yazdırma ............................................................................................................................... 41
Filigran yazdırma ................................................................................................................................ 42
Yazdırma işini iptal etme .................................................................................................................... 43

6 Yönetme ve bakım

Yazıcı bilgileri sayfaları ....................................................................................................................... 46

Deneme sayfası ................................................................................................................. 46
Configuration (Yapılandırma) sayfası ................................................................................ 46
Sarf Malzemeleri Durumu sayfası ...................................................................................... 46
Ağ Yapılandırma sayfası .................................................................................................... 46

HP ToolboxFX .................................................................................................................................... 47

HP ToolboxFX yazılımını görüntülemek için ...................................................................... 47
Durum ................................................................................................................................ 47
Uyarılar .............................................................................................................................. 48

Durum uyarılarını ayarla .................................................................................... 48
E-posta uyarılarını ayarla .................................................................................. 48

iv

TRWW

background image

Yardım ............................................................................................................................... 48
Aygıt ayarları ...................................................................................................................... 49

Aygıt bilgileri ...................................................................................................... 49
Kağıt işleme ...................................................................................................... 49
Baskı kalitesi ..................................................................................................... 49
Kağıt türleri ........................................................................................................ 50
Sistem kurulumu ............................................................................................... 50
Servis ................................................................................................................ 50

Yazdırma ayarları .............................................................................................................. 50

Yazdırma ........................................................................................................... 50
PCL 5e .............................................................................................................. 51
PCL 6 ................................................................................................................ 51
PostScript .......................................................................................................... 51

Ağ ayarları ......................................................................................................................... 51

Katıştırılmış Web sunucusu ................................................................................................................ 52

Katıştırılmış Web sunucusunu açma ................................................................................. 52
Durum sekmesi .................................................................................................................. 53
Settings (Ayarlar) sekmesi ................................................................................................. 53
Networking (Ağ) sekmesi ................................................................................................... 53
Bağlantılar .......................................................................................................................... 54

Yazdırma kartuşunu değiştirme .......................................................................................................... 55
Toneri eşit şekilde dağıtma ................................................................................................................ 57
Yazıcıyı temizleme ............................................................................................................................. 58

Baskı kartuşu alanını temizleme ........................................................................................ 58
Yazıcı ortam yolunu temizleme .......................................................................................... 59

Kağıt alma silindirini temizleme (tepsi 1) ............................................................................................ 61
Kağıt alma silindirini temizleme (tepsi 2) ............................................................................................ 64
EconoMode ........................................................................................................................................ 70

7 Sorun çözme

Çözüm bulma ..................................................................................................................................... 72

Adım 1: Yazıcı doğru kuruldu mu? .................................................................................... 72
Adım 2: Hazır ışığı yanıyor mu? ........................................................................................ 72
Adım 3: Deneme sayfası yazdırabiliyor musunuz? ............................................................ 72
Adım 4: Baskı kalitesi yeterli mi? ....................................................................................... 73
Adım 5: Yazıcı bilgisayarla iletişim kuruyor mu? ............................................................... 73
Adım 6: Yazdırılan sayfa beklendiği gibi mi? ..................................................................... 73
HP desteğe başvurma ....................................................................................................... 74

Durum ışığı düzenleri ......................................................................................................................... 75
Macintosh’ta sık karşılaşılan sorunlar ................................................................................................ 82
HP postscript düzey 3 öykünmesi hataları ......................................................................................... 85
Ortam sorunlarını çözme .................................................................................................................... 86
Yazdırılan sayfa ekranda görünenden farklı ....................................................................................... 88

Bozuk, hatalı veya eksik metin .......................................................................................... 88
Eksik grafik, metin veya boş sayfalar ................................................................................. 88
Sayfa biçimi, başka bir HP LaserJet yazıcıdakinden farklı ................................................ 89
Grafik kalitesi ..................................................................................................................... 89

Yazıcı yazılımı sorunları ..................................................................................................................... 90
Baskı kalitesini artırma ....................................................................................................................... 91

Açık veya soluk yazdırma .................................................................................................. 91

TRWW

v

background image

Toner lekeleri ..................................................................................................................... 91
Eksiklikler ........................................................................................................................... 91
Dikey çizgiler ...................................................................................................................... 92
Gri arka plan ...................................................................................................................... 92
Toner bulaşması ................................................................................................................ 92
Yapışmamış toner .............................................................................................................. 93
Yinelenen dikey bozukluklar .............................................................................................. 93
Bozuk karakterler ............................................................................................................... 93
Eğri sayfa ........................................................................................................................... 94
Kıvrılma veya dalgalanma ................................................................................................. 94
Kırışma veya katlanmalar .................................................................................................. 94
Toner dağılması ................................................................................................................. 95

Sıkışmaları giderme ........................................................................................................................... 96

Baskı kartuşu alanı ............................................................................................................ 96
Giriş tepsileri ...................................................................................................................... 98
Çıkış bölmesi ................................................................................................................... 101
Düz çıkış yolu .................................................................................................................. 102
Otomatik iki taraflı yazdırma yolu ..................................................................................... 103

Ağ kurulumu sorunlarını giderme ..................................................................................................... 108

Ek A Aksesuar/Sarf malzemesi eki

Sarf malzemeleri ve aksesuarlar sipariş etme .................................................................................. 110
10/100 ağ bağlantısı baskı sunucuları .............................................................................................. 111
HP baskı kartuşları ........................................................................................................................... 112

HP'nin, HP ürünü olmayan baskı kartuşları konusundaki ilkeleri ..................................... 112
Baskı kartuşlarını saklama ............................................................................................... 112
Baskı kartuşunun tahmini ömrü ....................................................................................... 112
Toner tasarrufu ................................................................................................................ 112

DIMM'ler (bellek veya yazı tipi) ........................................................................................................ 113

Bellek DIMM'ini takma .................................................................................................... 113
DIMM takılmasını sınama ................................................................................................ 115
DIMM'i çıkarma ................................................................................................................ 115

Ek B Servis ve destek

Donanım servisi ................................................................................................................................ 120
Uzatılmış garanti .............................................................................................................................. 120
Yazıcıyı yeniden paketleme hakkında yönergeler ............................................................................ 121
HP'ye başvurma ............................................................................................................................... 121

Ek C Yazıcı belirtimleri

Ortam bildirimleri .............................................................................................................................. 124
Akustik yayılım ................................................................................................................................. 124
Elektrik belirtimleri ............................................................................................................................ 125
Fiziksel bildirimler ............................................................................................................................. 127
Yazıcı kapasiteleri ve derecelendirmeleri ......................................................................................... 128
Bellek özellikleri ................................................................................................................................ 128
Bağlantı noktası kullanılabilirliği ....................................................................................................... 128

Ek D Yasal düzenleme bilgileri

vi

TRWW

background image

FCC uyumu ...................................................................................................................................... 130
Uygunluk Bildirimi ............................................................................................................................. 131
Yasal düzenlemeler .......................................................................................................................... 132

Lazer güvenliği bildirimi ................................................................................................... 132
Kanada DOC yönetmelikleri ............................................................................................ 132
Kore EMI bildirimi ............................................................................................................. 132
Finlandiya için lazer bildirimi ............................................................................................ 133

Çevre korumayla ilgili ürün yönetim programı .................................................................................. 134

Çevreyi koruma ................................................................................................................ 134
Ozon üretimi .................................................................................................................... 134
Güç tüketimi ..................................................................................................................... 134
Toner tüketimi .................................................................................................................. 134
Kağıt kullanımı ................................................................................................................. 134
Plastikler .......................................................................................................................... 134
HP LaserJet yazdırma sarf malzemeleri .......................................................................... 134
HP yazdırma sarf malzemeleri iade ve geri dönüştürme programı bilgileri ..................... 135
Kağıt ................................................................................................................................ 135
Malzeme sınırlamaları ..................................................................................................... 135
Avrupa Birliği'nde Ev Kullanıcılarının Kullanılmayan Cihazları Atmalarıyla İlgili Bilgi ...... 136
Malzeme güvenliği veri listesi .......................................................................................... 136
Daha fazla bilgi için .......................................................................................................... 136

Ek E Garanti ve lisans verme

Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi ............................................................................................ 138
Hewlett-Packard yazılım lisans sözleşmesi ...................................................................................... 139
Baskı kartuşu ömrü konusunda sınırlı garanti .................................................................................. 140

Dizin ................................................................................................................................................................. 141

TRWW

vii

background image

viii

TRWW

background image

1