HP LaserJet P2015 Printer series - DIMM’i çıkarma

background image

DIMM'i çıkarma

DIMM'i çıkarmak için aşağıdaki yönergeleri izleyin:

DİKKAT

DIMM'i (bellek) topraklanmamış, antistatik bir aygıt kullanmadan tutmak, DIMM'e

zarar verebilir. DIMM'e dokunmadan önce yazıcının metal bir kısmına veya başka bir
topraklanmış metale dokunun.

1.

Güç anahtarını kullanarak yazıcıyı kapatın ve ardından yazıcıya bağlı olan tüm kabloları çıkarın.

TRWW

DIMM'ler (bellek veya yazı tipi)

115

background image

2.

DIMM kapağını açın.

3.

Dışarı doğru bastırarak DIMM tutma pimlerini açın.

116

Ek A Aksesuar/Sarf malzemesi eki

TRWW

background image

4.

DIMM'i alt kenarından kavrayın ve ardından DIMM'i yazıcıdan çıkarın.

Not

DIMM'i antistatik torbasında saklayın.

5.

DIMM kapağını kapatın.

6.

Tüm yazıcı kablolarını geri takın ve ardından güç anahtarını kullanarak yazıcıyı açın.

TRWW

DIMM'ler (bellek veya yazı tipi)

117

background image

118

Ek A Aksesuar/Sarf malzemesi eki

TRWW

background image

B