HP LaserJet P2015 Printer series - Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi

background image

Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi

HP ÜRÜNÜ

SINIRLI GARANTİ SÜRESİ

HP LaserJet P2015 Series yazıcılar

Satın alma tarihinden itibaren bir yıl

HP, siz son kullanıcı müşteriye, HP donanım ve aksesuarlarının, satın alma tarihinden sonra, yukarıda belirlenen
süre boyunca, malzeme ve işçilik yönünden arızalanmayacağını garanti eder. Garanti süresi içinde HP'ye herhangi
bir kusurun bildirilmesi durumunda, HP, kendi tercihine bağlı olarak, kusurlu olduğu belirlenen ürünü onarabilir
veya değiştirebilir. Değiştirilen ürünler yeni veya performans açısından yenisine eşdeğer olabilir.

HP, HP yazılımının, satın alma tarihinden sonra, yukarıda belirlenen süre dahilinde, doğru yüklendiği ve kullanıldığı
takdirde malzeme ve işçilik nedeniyle programlama yönergelerini yerine getirme konusunda sorun
yaşanmayacağını garanti eder. HP garanti süresi dahilinde bu tür arızalardan haberdar edilirse, HP bu arızalar
nedeniyle programlama yönergelerini yerine getiremeyen yazılımı değiştirecektir.

HP, HP ürünlerinin kesintisiz veya hatasız olarak çalışacağını garanti etmez. HP, makul bir süre dahilinde, garanti
edilen koşullarda bir ürünü onaramaz veya değiştiremezse, ürünü iade ettiğinizde satın alma fiyatı size geri verilir.

HP ürünleri, performans açısından yenisine eşdeğer yeniden üretilmiş parçalar içerebilir veya arızi olarak
kullanılmış olabilir.

Garanti, (a) yanlış veya eksik bakımdan veya ayarlardan, (b) HP tarafından sağlanmamış yazılım, arabirim,
parçalar veya tüketim malzemelerinden, (c) izinsiz yapılan değişiklikler veya kötü kullanımdan, (d) ürün için
belirtilmiş kullanım ortamı belirtimleri dışında çalıştırılmasından veya (e )uygun olmayan kullanım ortamlarından
ve bakımdan kaynaklanan arızalar için geçerli değildir.

HP'nin sınırlı garantisi yalnızca HP'nin bu ürün için destek verdiği ve HP'nin bu ürünü pazarladığı ülkede/bölgede
veya yerlerde geçerlidir. Aldığınız garanti hizmetinin düzeyi, yerel standartlara göre değişebilir. HP, yasa veya
yönetmeliğe bağlı nedenlerle hizmet vermesi amaçlanmamış bir ülkede/bölgede çalışması için, ürünün biçimini,
donatısını veya işlevini değiştirmez. YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, YUKARIDAKİ GARANTİLER
ÖZELDİR VE YAZILI VEYA SÖZLÜ OLARAK BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL İFADE VEYA İMA
EDİLMEMEKTEDİR VE HP, ZIMNİ, SATILABİLİRLİK, YETERLİ KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK
GARANTİLERİNİ VE KOŞULLARINI ÖZELLİKLE REDDEDER. Bazı ülkeler/bölgeler, eyaletler ya da illerde, zımni
garanti süresine ilişkin sınırlamalara izin verilmemektedir; bu yüzden, yukarıdaki sınırlama veya istisna size
uygulanmayabilir. Bu sınırlı garanti size belirli yasal haklar tanımaktadır ve eyalete, ile veya ülkeye/bölgeye göre
değişen başka haklarınız da olabilir.

YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE İŞBU GARANTİ BİLDİRİMİ İLE SAĞLANAN TALEP HAKLARI
TARAFINIZA SAĞLANAN YEGANE VE ÖZEL TALEP HAKLARIDIR YUKARIDA BELİRTİLEN DURUMLAR
DIŞINDA, HP VE BAYİLERİ, HİÇBİR ŞEKİLDE, DOĞRUDAN VEYA DOLAYSIZ VAKİ HİÇBİR ZARAR VE
ZİYANDAN VEYA VERİ KAYBINDAN (KAR VEYA VERİ KAYBI DAHİL) SÖZLEŞMEDE BULUNSUN VEYA
KASITLI OLSUN YA DA OLMASIN HİÇBİR SURETTE SORUMLU DEĞİLDİR. Bazı ülkeler/bölgeler, eyaletler ya
da illerde, dolaylı veya arızi zararların kapsam dışında bırakılmasına izin verilmemektedir; bu yüzden, yukarıdaki
sınırlama veya istisna size uygulanmayabilir.

YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE BU BİLDİRİMDEKİ GARANTİ KOŞULLARI, ÜRÜNÜN SİZE
SATILMASIYLA İLGİLİ TANINAN ZORUNLU YASAL HAKLARI HARİÇ TUTMADIĞI, SINIRLAMADIĞI VE
DEĞİŞTİRMEDİĞİ GİBİ BUNLARA EK OLARAK SAĞLANMAKTADIR.

138

Ek E Garanti ve lisans verme

TRWW