HP LaserJet P2015 Printer series - Hewlett-Packard yazılım lisans sözleşmesi

background image

Hewlett-Packard yazılım lisans sözleşmesi

DİKKAT: YAZILIMIN KULLANIMI AŞAĞIDA BELİRTİLEN HP YAZILIM LİSANS HÜKÜMLERİNE
BAĞLIDIR. YAZILIMI KULLANMAK BU KOŞULLARI KABUL ETTİĞİNİZİ GÖSTERİR.

HP YAZILIM LİSANS HÜKÜMLERİ

Hewlett-Packard ile bundan başka imzaladığınız bir sözleşme yoksa, aşağıdaki Lisans Hükümleri,
ekindeki yazılımların kullanımını yönetir.

Lisans Haklarının Verilmesi. Hewlett-Packard, Yazılım'ın bir kopyasını kullanmanız için lisans verir.
"Kullanmak", saklamak, yüklemek, kurmak, çalıştırmak veya Yazılım'ı görüntülemek anlamına gelir.
Yazılım üzerinde değişiklik yapamaz ve Yazılım'ın lisans veya denetim özelliklerini devre dışı
bırakamazsınız. Yazılım, "eşzamanlı kullanım" için lisanslıysa, izin verilen yetkili kullanıcı sayısından
fazla kullanıcının Yazılım'ı eşzamanlı Kullanmasına izin vermeyin.

Mülkiyet. Yazılım'ın mülkiyet ve telif hakları Hewlett-Packard'a veya onun üçüncü taraf yazılım
sağlayıcılarına aittir. Lisansınız, Yazılım'ın mülkiyetine ilişkin hiçbir hak sağlamaz ve Yazılım haklarının
satışı anlamına gelmez. Hewlett-Packard'ın üçüncü şahıs yazılım sağlayıcıları, bu lisans Hükümleri'nin
ihlali durumunda haklarını koruyacaklardır.

Kopyalar ve Uyarlamalar. Yalnızca arşivleme amacıyla veya Yazılım'ın izin verilen Kullanımı sırasında
gerekli bir adım olması durumunda Yazılım'ın kopyasını alabilir veya uyarlamalarını yapabilirsiniz.
Özgün Yazılım'da bulunan telif hakları bildirimlerinin tümünü, kopyalara veya uyarlamalara da aynen
koymanız gerekir. Yazılım'ı herkesin erişimine açık bir ağa kopyalayamazsınız.

Kaynak Koda Çevrilemez veya Şifreleri Çözülemez. Önceden HP'nin yazılı izni alınmadan, Yazılım
kaynak koda dönüştürülemez veya ayrıştırılamaz. Sınırlı kaynak koda çevirme veya tersine dönüştürme
için bazı yasama alanlarında HP'nin onayı gerekmeyebilir. Kaynak koda çevirme ve tersine dönüştürme
ile ilgili olarak istenildiğinde tarafınızdan HP'ye makul derecede ayrıntılı bilgi verilmesi gerekir. Kod
çözmenin Yazılım'ın çalışmasında gerekli olduğu haller dışında, Yazılım'ın kodunu çözemezsiniz.

Devir. Yazılım'ın devredilmesi durumunda lisansınız otomatik olarak sona erer. Devretme durumunda
Yazılım'ı, ilgili belgeler ve kopyalar da dahil olmak üzere devir alacak kişiye devretmelisiniz. Devir alacak
kişi, bu Lisans Koşulları'nı devretme koşulu olarak kabul etmek zorundadır.

Fesih. Bu Lisans Hükümlerine uyulmaması nedeniyle bildirimde bulunarak HP herhangi bir sırada
Lisansınızı feshedebilir. Feshedilme durumunda Yazılımı, kopyaları, uyarlamaları ve herhangi bir
şekilde birleştirilmiş kısımlarıyla beraber derhal yok ediniz.

İhracat Gereksinimleri. Yazılım'ı veya herhangi bir kopyasını ya da uyarlamasını ilgili yasalara karşı
gelerek ihraç veya yeniden ihraç edemezsiniz.

ABD Hükümeti Sınırlı Hakları. Yazılım ve beraberinde gelen tüm belgeler tamamıyla özel finansmanla
üretilmiştir. Bunlar, DFARS 252.227-7013 (Ekim 1988), DFARS 252.211-7015 (Mayıs 1991) veya
DFARS 252.227-7014 (Haziran 1995)'de tanımlandığı gibi, "ticari bilgisayar yazılımı" veya FAR 2.101
(a) (Haziran1987)'de tanımlandığı gibi "ticari öğe" veya FAR 52.227-19 (Haziran1987)'de (veya eşdeğer
herhangi bir aracı düzenlemesi veya sözleşme maddesinde) tanımlandığı gibi "Sınırlı bilgisayar yazılımı"
olarak verilir ve lisanslanır. Bu tür Yazılımlar ve beraberinde gelen tüm belgeler için haklarınız ancak
ürünle ilgili uygulanan DFAR'lar veya FAR maddesi veya HP standart yazılım sözleşmesiyle sağlanır.

TRWW

Hewlett-Packard yazılım lisans sözleşmesi

139