HP LaserJet P2015 Printer series - Yazıcıyı yeniden paketleme hakkında yönergeler

background image

Yazıcıyı yeniden paketleme hakkında yönergeler

Yazıcıyı yeniden paketlerken aşağıdaki yönergeleri izleyin:

Mümkünse, baskı örneklerini ve doğru yazdırılamayan kağıt veya diğer ortamdan 5 - 10 sayfa da
ekleyin.

Yazıcıya takılı tüm DIMM'leri (bellek) çıkartın ve saklayın. Daha fazla bilgi için

Bellek DIMM'ini

takma

bölümüne bakın.

DİKKAT

Statik elektrik, DIMM'lere zarar verebilir. DIMM'lerle çalışırken, topraklanmış bir

antistatik bilezik takın.

Yazıcıya takılı tüm kablo, tepsi ve isteğe bağlı donatıları çıkartın ve saklayın.

Baskı kartuşunu çıkartın ve saklayın.

DİKKAT

Baskı kartuşunun zarar görmesini önlemek için kartuşu orijinal ambalajının içinde

veya ışığa maruz kalmayacak şekilde saklayın.

Mümkünse, özgün koliyi ve ambalaj malzemesini kullanın. Yanlış ambalajlamanın sonucu olarak
doğacak nakliye hasarları, sizin sorumluluğunuzdadır
. Yazıcının ambalajını elden çıkardıysanız,
yerel bir kargo veya paket gönderi servisine başvurarak yeniden ambalajlama olanakları hakkında
bilgi alın.

Hewlett-Packard, aygıtınızı nakliye için sigortalamanızı önerir.