HP LaserJet P2015 Printer series - Aygıt ayarları

background image

Aygıt ayarları

HP ToolboxFX Aygıt Ayarları klasöründe aşağıdaki ana sayfalara bağlantılar bulunur:

Aygıt Bilgileri. Yazıcı hakkında açıklama ve bağlantı kurulacak kişi gibi yazıcı ile ilgili bilgileri
görüntülemenizi sağlar.

Kağıt İşleme. Yazıcının varsayılan kağıt boyutu ve varsayılan kağıt türü gibi kağıt işleme ayarlarını
değiştirmenizi sağlar.

Print Quality (Baskı Kalitesi). Yazıcının baskı kalitesi ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Kağıt türleri. Yazıcının antetli, delikli veya parlak kağıt gibi her bir ortam türü için aygıt modu
ayarlarını değiştirebilmenizi sağlar.

System Setup (Sistem Kurulumu). Yazıcı dili ve sıkışmayı giderme gibi yazıcı sistem ayarlarını
değiştirebilmenizi sağlar.

Servis. Yazıcının bakımı için gerekli çeşitli yordamlara erişebilmenizi sağlar.