HP LaserJet P2015 Printer series - Aygıt bilgileri

background image

Aygıt bilgileri

Bu alanlara yazdığınız bilgiler Yapılandırma sayfasında görüntülenir.

Configuration (Yapılandırma)

sayfası

bölümüne bakın.

Not

Değişikliklerinizi kaydetmek için Uygula'yı tıklatmanız gerekir.