HP LaserJet P2015 Printer series - Yardım

background image

Yardım

HP ToolboxFX Yardım klasöründe aşağıdaki ana sayfalara bağlantılar bulunur:

Sorun Giderme. Sorun giderme sayfalarını yazdırma ve yazıcıyı temizleme.

Nasıl Yapılır? Belirli görevler konusunda yardım almak için Nasıl Yapılır? bağlantısını
görüntülemenizi sağlar.

Canlandırılmış demolar

Kullanım Kılavuzu. Yazıcının kullanımı, garantisi, teknik özellikleri ve desteği konusunda bilgi
görüntülemenizi sağlar. Kullanım kılavuzu hem HTML hem de PDF biçiminde bulunur.

Benioku. Yazıcının kullanım kılavuzunda bulunmayan önemli bilgileri görüntülemenizi sağlar.

48

Bölüm 6 Yönetme ve bakım

TRWW