Довідка HP LaserJet P2015 Printer series

background image

HP LaserJet P2015 Series

   

background image
background image

HP LaserJet P2015

Посібник користувача

background image

Інформація про авторські права

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Розмноження, використання або
переклад без попереднього письмового
дозволу заборонений, за винятком
випадків, дозволених законом про
авторське право.

Номер виробу: CB366-90985

Edition 1, 09/2006

Інформація, яка міститься тут, може бути
змінена без попереднього повідомлення.

Єдині гарантії на товари та послуги HP
встановлені у вигляді явних гарантійних
зобов'язань, які супроводжують ці товари
та послуги. Нічого з того, що міститься тут,
не може бути витлумачено як таке, що
складає додаткову гарантію. HP не несе
відповідальності за технічні або
редакторські помилки, а також упущення,
які містяться в цьому документі.

Інформація про приналежність товарних
знаків

Microsoft

®

і Windows

®

є зареєстрованими

товарними знаками корпорації Microsoft у
США.

PostScript

®

є зареєстрованим товарним

знаком Adobe Systems Incorporated.

Energy Star

®

і знак Energy Star

®

є

зареєстрованими товарними знаками
організації United States Environmental
Protection Agency у США.

background image

Зміст

1 Інформація про виріб

Функції принтера ................................................................................................................................. 2

Принтер HP LaserJet P2015 .............................................................................................. 2
Принтер HP LaserJet P2015d ............................................................................................ 2
Принтер HP LaserJet P2015n ............................................................................................ 3
Принтер HP LaserJet P2015dn .......................................................................................... 3
Принтер HP LaserJet P2015x ............................................................................................. 3

Ідентифікація деталей принтера ....................................................................................................... 4

2 Панель керування

3 Програмне забезпечення виробу

Підтримувані операційні системи .................................................................................................... 10
Підключення принтера ..................................................................................................................... 11

З’єднання USB .................................................................................................................. 11
Мережеві підключення ..................................................................................................... 11

Підключення принтера до мережі .................................................................. 11
Встановіть програмне забезпечення принтера для мережевого
принтера ........................................................................................................... 12

Програмне забезпечення для Windows .......................................................................................... 13

Драйвери принтера Windows .......................................................................................... 13

Типи драйверів Windows ................................................................................. 13
Встановіть програмне забезпечення принтера Windows ............................. 13

Встановлення програмного забезпечення принтера для
Windows XP (64-розрядна) і Windows Server 2003 ....................... 13
Встановлення програмного забезпечення принтера для
Windows 98 (тільки драйвер), Me (тільки драйвер), 2000 і XP
(32–розрядна) .................................................................................. 13

Конфігурування драйвера принтера Windows .............................................. 13

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 14
Вбудований веб-сервер ................................................................................................... 14

Програмне забезпечення для Macintosh ........................................................................................ 15

Драйвери принтера Macintosh ........................................................................................ 15

Встановлення драйвера принтера Macintosh ............................................... 15
Конфігурування драйвера принтера Macintosh ............................................. 15

Файли PostScript Printer Description (PPD) ..................................................................... 16

4 Підтримуваний папір та інші носії

Оптимізація якості друку для різних типів носіїв ............................................................................ 18

UKWW

iii

background image

Інструкції з використання носіїв ....................................................................................................... 19

Носій HP ............................................................................................................................ 19
Заборонені носії ............................................................................................................... 19
Носії, що можуть призвести до пошкодження принтера ............................................... 19
Папір ................................................................................................................................. 20
Наклейки ........................................................................................................................... 20

Конструкція наклейок ...................................................................................... 20

Прозорі плівки .................................................................................................................. 20
Конверти ........................................................................................................................... 20

Конструкція конвертів ...................................................................................... 21
Конверти з бічними швами ............................................................................. 21
Конверти з липкими смугами чи клапанами .................................................. 21
Зберігання конвертів ....................................................................................... 22

Стопка листівок і важкий носій ........................................................................................ 22

Конструкція стопки листівок ............................................................................ 22
Інструкції з використання стопки листівок ..................................................... 22

Бланки і попередньо роздруковані форми ..................................................................... 22

5 Завдання друку

Завантаження носія .......................................................................................................................... 26

Лоток 1 .............................................................................................................................. 26
Лоток 2 і додатковий лоток 3 ........................................................................................... 27
Прямий тракт подачі носія ............................................................................................... 27
Ручна подача .................................................................................................................... 28

Параметри якості друку .................................................................................................................... 29
Друк на спеціальних носіях .............................................................................................................. 30

Друк на конверті ............................................................................................................... 30
Друк на прозорих плівках чи наклейках .......................................................................... 31
Друк на бланках чи попередньо роздрукованих формах .............................................. 32
Друк на носіях нестандартного розміру і стопках листівок ........................................... 33

Друк з обох боків аркуша (дуплексний) ........................................................................................... 35

Ручний двобічний друк .................................................................................................... 35

Ручний двобічний друк з використанням верхнього вихідного відсіку ........ 35
Ручний двобічний друк з використанням прямого тракту подачі носія ....... 38

Автоматичний двобічний друк ......................................................................................... 41

Друк кількох сторінок на одному аркуші паперу (друк N-up) ......................................................... 43
Друк брошур ...................................................................................................................................... 44
Друк водяних знаків .......................................................................................................................... 45
Скасування завдання друку ............................................................................................................. 46

6 Керування і технічне обслуговування

Інформаційні сторінки принтера ...................................................................................................... 48

Демонстраційна сторінка ................................................................................................. 48
Сторінка конфігурації ....................................................................................................... 48
Сторінка стану витратних матеріалів ............................................................................. 48
Сторінка конфігурації мережі .......................................................................................... 48

HP ToolboxFX .................................................................................................................................... 49

Для перегляду програми HP ToolboxFX ......................................................................... 49
Status (Стан) ..................................................................................................................... 49
Попередження .................................................................................................................. 50

iv

UKWW

background image

Налаштування попереджень стану ................................................................ 50
Налаштування попереджень ел. пошти ........................................................ 50

Help (Довідка) ................................................................................................................... 50
Параметри пристрою ....................................................................................................... 51

Інформація про пристрій ................................................................................. 51
Робота з папером ............................................................................................ 51
Якість друку ...................................................................................................... 52
Типи паперу ..................................................................................................... 52
Налаштування системи ................................................................................... 52
Обслуговування ............................................................................................... 52

Параметри друку .............................................................................................................. 52

Друк .................................................................................................................. 53
PCL 5e .............................................................................................................. 53
PCL 6 ................................................................................................................ 53
PostScript .......................................................................................................... 53

Мережні параметри .......................................................................................................... 53

Вбудований веб-сервер ................................................................................................................... 54

Відкривання вбудованого веб-сервера .......................................................................... 54
Вкладка Status (Стан) ...................................................................................................... 55
Вкладка Settings (Параметри) ......................................................................................... 55
Вкладка Networking (Робота в мережі) ........................................................................... 56
Посилання ........................................................................................................................ 56

Заміна картриджа ............................................................................................................................. 57
Розподіл тонера ................................................................................................................................ 59
Очищення принтера ......................................................................................................................... 60

Очищення області картриджів ........................................................................................ 60
Очищення тракту проходження носія ............................................................................. 61

Очищення ролика подачі (лоток 1) .................................................................................................. 63
Очищення ролика подачі (лоток 2) .................................................................................................. 66
EconoMode ........................................................................................................................................ 72

7 Усунення несправностей

Пошук рішення .................................................................................................................................. 74

Дія 1: Чи правильно налаштовано принтер? ................................................................. 74
Дія 2: Чи світиться індикатор готовності? ....................................................................... 74
Дія 3: Чи можна надрукувати демонстраційну сторінку? .............................................. 75
Дія 4: Чи є якість друку достатньо високою? ................................................................. 75
Дія 5: Чи обмінюється принтер даними з комп’ютером? ............................................... 75
Крок 6: Чи правильно виглядає роздрукована сторінка? .............................................. 75
Зверніться до служби підтримки HP ............................................................................... 76

Комбінації індикаторів стану ............................................................................................................ 77
Основні несправності комп’ютерів Macintosh ................................................................................. 84
Помилки емуляції HP postscript level 3 ............................................................................................ 87
Усунення несправностей носіїв ....................................................................................................... 88
Надрукована сторінка відрізняється від відображуваної на екрані .............................................. 90

Зіпсований, неправильний чи неповний текст ............................................................... 90
Відсутні зображення чи текст, або сторінки порожні ..................................................... 90
Формат сторінки відрізняється від сторінки, надрукованої іншим принтером
HP LaserJet ....................................................................................................................... 91
Якість зображень .............................................................................................................. 91

UKWW

v

background image

Несправності програмного забезпечення принтера ...................................................................... 92
Покращення якості друку ................................................................................................................. 93

Cвітлий чи блідий друк .................................................................................................... 93
Цятки тонера .................................................................................................................... 93
Непродруковування зображення .................................................................................... 93
Вертикальні смуги ............................................................................................................ 94
Сірий фон ......................................................................................................................... 94
Розмазування тонера ...................................................................................................... 94
Незакріплений тонер ....................................................................................................... 95
Вертикальні повторювані дефекти ................................................................................. 95
Викривлені символи ......................................................................................................... 95
Перекошування сторінки ................................................................................................. 96
Скручування чи хвилястість ............................................................................................ 96
Складки чи зминання ....................................................................................................... 96
Фонове розсіювання тонера ............................................................................................ 97

Усунення застрягань ........................................................................................................................ 98

Область картриджа .......................................................................................................... 98
Вхідні лотки ..................................................................................................................... 100
Вихідний відсік ................................................................................................................ 103
Прямий тракт подачі носія ............................................................................................. 104
Тракт автоматичного двобічного друку ........................................................................ 105

Усунення несправностей налаштування мережі .......................................................................... 110

Додаток A Додаткові пристрої/витратні матеріали

Замовлення витратних матеріалів і додаткових пристроїв ......................................................... 112
Мережеві сервери друку 10/100 .................................................................................................... 114
Картриджі HP .................................................................................................................................. 115

Політика компанії HP щодо картриджів сторонніх виробників ................................... 115
Зберігання картриджів ................................................................................................... 115
Термін служби картриджа ............................................................................................. 115
Економія тонера ............................................................................................................. 115

Модулі DIMM (пам’ять чи шрифт) ................................................................................................. 116

Встановлення модуля DIMM ........................................................................................ 116
Перевірка якості встановлення модуля DIMM ............................................................. 118
Видалення модуля DIMM .............................................................................................. 118

Додаток B Обслуговування і технічна підтримка

Обслуговування апаратного забезпечення .................................................................................. 122
Подовжена гарантія ........................................................................................................................ 122
Вказівки із запакування принтера .................................................................................................. 123
Зв’язок із компанією HP .................................................................................................................. 123

Додаток C Технічні характеристики принтера

Вимоги до довкілля ......................................................................................................................... 126
Акустична емісія ............................................................................................................................. 126
Електротехнічні характеристики .................................................................................................... 127
Фізичні характеристики .................................................................................................................. 129
Ємність і продуктивність принтера ................................................................................................ 130
Технічні характеристики пам'яті .................................................................................................... 130

vi

UKWW

background image

Наявні порти .................................................................................................................................... 131

Додаток D Регламентуюча дoкументація

Відповідність вимогам FCC ............................................................................................................ 134
Положення Заяви про відповідність .............................................................................................. 135
Регламентуючі нормативи ............................................................................................................. 136

Заява про безпечність лазерів ...................................................................................... 136
Canadian DOC regulations .............................................................................................. 136
Korean EMI statement ..................................................................................................... 136
Laser statement for Finland ............................................................................................. 137

Програма керування впливом пристрою на навколишнє середовище ...................................... 138

Захист довкілля .............................................................................................................. 138
Створення озону ............................................................................................................ 138
Енергоспоживання ......................................................................................................... 138
Споживання тонеру ........................................................................................................ 138
Використання паперу ..................................................................................................... 138
Пластмаси ...................................................................................................................... 138
Витратні матеріали для друку HP LaserJet .................................................................. 138
Інформацію про програму повернення і переробки витратних матеріалів для
друку HP .......................................................................................................................... 139
Папір ............................................................................................................................... 139
Обмеження матеріалів .................................................................................................. 140
Утилізація зношеного обладнання користувачами у приватних господарствах
країн/регіонів ЄС ............................................................................................................ 140
Специфікації з техніки безпеки матеріалів ................................................................... 140
Отримання докладнішої інформації ............................................................................. 140

Додаток E Гарантія і ліцензії

Положення обмеженої гарантії Hewlett-Packard .......................................................................... 142
Ліцензійна угода програмного забезпечення Hewlett-Packard .................................................... 143
Обмежена гарантія на термін служби картриджів ....................................................................... 145

Покажчик ......................................................................................................................................................... 147

UKWW

vii

background image

viii

UKWW

background image

1